Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o.,
Siedziba: Węgrzce ul. Forteczna 3
32 - 086 Węgrzce

NIP 945-18-38-218
Numer rejestrowy BDO 000385100
REGON 351535114
KRS 0000119996 - Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes: mgr Łukasz Rudzki
Dyrektor: mgr inż. Marcin Synowiec

e-mail: biuro@puk-zielonki.pl  

tel: 12 286-32-35, 12 285-02-61

Zgłaszanie stanu wodomierzy: wodomierz@puk-zielonki.pl 

Godziny pracy zakładu:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
  • Sobota, niedziela i święta: Nieczynne
  • Całodobowe zgłaszanie awarii: 12-285-02-61, 12-286-32-35. 
  • W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy, po usłyszeniu sygnału prosimy o pozostawienie nagrania na automatycznej centrali z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu bądź miejsca awarii oraz z krótkim opisem zdarzenia. Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt inżyniera dyżurnego, który nastąpi z numeru zastrzeżonego. Informujemy, że awarie usuwane są w trybie całodobowym, jednak dokładny czas interwencji jest uzależniony od liczby otrzymanych zgłoszeń, rodzaju i skali awarii. UWAGA! aby skutecznie zgłosić awarię, należy skorzystać z numeru niezastrzeżonego oraz dezaktywować w swoim telefonie funkcję odrzucania/blokowania numerów zastrzeżonych, w przeciwnym razie inżynier dyżurny nie będzie w stanie skontaktować się z osobą zgłaszającą awarię.
  • W razie wystąpienia problemów technicznych z telefonicznym zgłaszaniem awarii, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na  adres: awarie@puk-zielonki.pl

Prezes zarządu przyjmuje interesantów w poniedziałki  w godz. 13:00-14:30 i w środy w godz. 09:00-10:30 po wcześniejszym ustaleniu terminu i podania tematu spotkania w sekretariacie.

Twoje dane

mapa dojazdu

Załatwianie spraw:

 

sekretariat, dziennik podawczy

Małgorzata Łukaszyk, Karolina Sachaj

sporządzanie umów z Odbiorcami usług

Marta Grudnik

fakturowanie i reklamacja faktur, rozliczenia z odbiorcami

Magdalena Kuś

sprawy księgowe, informacje o zadłużeniu, windykacja zadłużenia

Marzena Kramarz

wykonywanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, uzgadnianie projektów sieci, obiektów i przyłączy.

Barbara Hłodzik

wykonywanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, uzgadnianie projektów sieci, obiektów i przyłączy, odbiory techniczne przyłączy i sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.

Wacław Bednarz

wykonywanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, warunki na subliczniki, odbiory subliczników, odbiory techniczne przyłączy i sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.

Grzegorz Suder

sporządzanie warunków technicznych i informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Olga Kucharczyk

Klaudia Janowska

zgłaszanie awarii, eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Dariusz Staszewski

Kamil Czesak

wymiany wodomierzy

Arleta Sochacka

Inspektor d/s GiS, inspektor ochrony danych osobowych                   

Grzegorz Bednarz
e-mail: iodo@puk-zielonki.pl

Dojazd MPK S.A Kraków liniami aglomeracyjnymi: